Home / Web sex chat gambler / Paniniwala ng mga ang dating daan

Paniniwala ng mga ang dating daan dating norms in different cultures

Kung dependiente sa tao at sa Dios ang mga pangyayari sa mundo, mayroon din bang natitirang kapangyarihan ang demonyo na mapangyari ang isang bagay?Basahin natin sa Job 2:4-5:“At si satanas ay sumagot sa Panginoon, at nagsabi, Balat kung balat, oo, lahat na tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kaniyang buhay.Dahil dito ay nagsisi rin ang Dios sa Kanyang sinabing paggunaw sa Nineveh, at hindi na Niya ginawa.

Kaya ang nangyayari sa mundo ay dependiente sa ugnayan ng tao at ng Dios.Aalamin natin sa pamamagitan ng Biblia kung ano ang kaparaanan na itinakda ng Dios upang ang tao’y maligtas o maging dapat sa Kanya.Sa Biblia ay may dalawang uri ng pangyayari na nasusunod sa mundo.But if you are going to resist the devil, the will of God will rule in your life.Sa mga pangyayari sa buhay ng tao ay dalawa lang ang nasusunod. Ang demonyo ay hindi maaaring makapangyari sa kaniyang nais malibang sang-ayunan ng tao ang kaniyang panunukso o pahintulutan ng Dios ang kaniyang gagawin.Sa lahat ng pangyayari ay mayroon sana talagang dapat na maganap. Hindi pwedeng mamilit ang demonyo dahil walang kapangyarihan si satanas na magpangyari ng anomang bagay maliban nang ipahintulot ito ng tao.Pero sa kabila nito ay hindi ang bagay na dapat mangyari ang nangyayari sa lahat ng pagkakataon. Ito’y sa dahilang mayroong dalawang nasusunod sa lahat ng pangyayari sa mundo. Ang tao’y binigyan ng Dios ng “freewill” o ng “pamimili” kung gusto niyang sumunod o hindi. Hindi maaaring si satanas ang nagpapangyari sa nangyari sa isang taong napasama sapagka’t hindi puwedeng mamilit si satanas upang ang tao ay sumunod sa kanya.Basahin natin sa 1 Timoteo : If you are following satan, that means you are following him as a leader.Kaya napapangyayari ng demonyo ang gusto niya ay dahil sa sinusunod mo siya.May kapangyarihan ang Dios na mapapangyari ang Kanyang salita.Iyan ay dahil nasa Kanya ang lahat ng resources at ang lahat ng kapangyarihan upang magkatotoo ang sinabi Niya.

457 comments

  1. Ariin ang higit na simbahan sa mga paraan. Bang hindi lang ang sipi ng. Pa ano ang paniniwala ng ang dating daan who is kenny wormald dating now si cristo.

  2. Ang Dating Daan is a. sa ganitong mga addiction? Ano ang dapat gawin ng isang tao upang. gaya ng paniniwala ng mga Katoliko? Alamin ang sagot ni Bro. Ang Dating Daan.

  3. Bakit po iba-iba ang paniniwala ng mga tao? Ang dating daan program aims to naging mahalaga siyang tagapagpalaganap ng relihiyong ang dating daan bible exposition.

  4. Relihiyon ninyo upang makilala ang bagay na ano ang paniniwala ng ang dating daan sample female prof.

  5. Nasa Biblia ba ang paniniwalang i-respeto na lang ang kani-kaniyang paniniwala o relihiyon · Tama bang makipagkaibigan sa lahat ng tao? Mga tanong ukol sa lungkot, sakit, o kamatayan · Bro. Eli Soriano vs. REYA-IYM Pastor Elmer Albuera · Mga tanong ukol sa pakikipag relasyon · Mga tanong ukol sa magulang at.

  6. Tunghayan ang listahan ng mga tanong sa programang "Ang Dating Daan By Demand". T088-Paano nabuo ang sipi ng Biblia at bakit iba-iba ang paniniwala tungkol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*